Dyrekcja
Stanowisko:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu
Adres:
Reymonta 7a
Zabrze
śląskie
41-800
Telefon:
32 271 46 79
Telefon komórkowy:
psmzabrze@psmzabrze.edu.pl
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Godziny pracy:

SEKRETARIAT

poniedziałek 10.00–18.00
wtorek 10.00–18.00
środa 10.00–18.00
czwartek 8.00–16.00
piątek 8.00–16.00

W okresie zdalnego nauczania sekretariat czynny jest od 9.00 do 15.00.

KADRY

poniedziałek 8.00–16.00
wtorek 8.00–16.00
środa 8.00–16.00
czwartek 10.00–18.00
piątek 8.00–16.00

KSIĘGOWOŚĆ 

poniedziałek 8.00–16.00
wtorek 8.00–16.00
środa 8.00–16.00
czwartek 8.00–16.00
piątek 8.00–16.00

Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Monuiszki w Zabrzu;
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
     –  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
     – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     – osoby te kwestionują prawidłowość danych
     – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
     – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań szkoły;
 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą profilowane.