19 czerwca 2019r. uroczystość zakończenia roku szkolnego PSM I i II st. im . St. Moniuszki w Zabrzu uświetnili krótkim koncertem uczniowie szkoły I i II stopnia.

Szkołę II stopnia reprezentował Duet gitarowy przygotowany przez p. Marzennę Więcaszek w składzie: Alicja Gorczyńska i Zuzanna Zych, oraz Kamil Piotrowicz – śpiew przy akompaniamencie p. Haliny Mansarlińskiej – fortepian.  Szkołę I stopnia  reprezentował Kwartet akordeonowy przygotowany przez p. Liliannę Bochen w składzie: Żaneta Siwonia Małgorzata Dziadek, Szymon Domicz, Urszula Dziambor oraz Żaneta Siwonia – akordeon przygotowana przez p. Joannę Walke.

Zdjęcia: M.. Tyszer

Opis: E. Skibińska

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

W sobotę 6 kwietnia 2019r. PSM I i II st. zaprosiła społeczność miasta i regionu na swój Dzień Otwarty, który już po raz kolejny odbył się w gościnnych progach LO nr 1.   Nauczyciele prezentowali dzieciom w klasach instrumenty. Ponadto można było wysłuchać krótkich występów w wykonaniu uczniów szkoły, uczestniczyć w lekcji rytmiki, skorzystać z przykładowego badania predyspozycji dziecka do kształcenia w szkole muzycznej. Dzieci rozwiązywały zagadkę muzyczną, a w tym samym czasie rodzicom przedstawiona została prezentacja multimedialna zatytułowana Korzyści płynące z nauki w szkole muzycznej. Wszyscy chętni do podjęcia nauki w szkole  II st. w specjalności wokalistyka mogli sprawdzić swoją skalę głosu. Uczennice specjalności rytmika zaprezentowały  zgromadzonej publiczności interpretacje ruchowo- przestrzenne.  

W ramach pokazu instrumentów dętych p. Dominika Kubicka przedstawiła bajkę, bohaterami której był flet, fagot i klarnet. Pointą były piękne wykonania utworów na tychże instrumentach w wykonaniu p. Małgorzaty Bugiel, Urszuli Kondel i Dominiki Kubickiej.  

Zdjęcia: E. Skibińska, J. Tyszer

Opis: E. Skibińska

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41

21 stycznia 2019 r.  został zorganizowany wyjazd dzieci i młodzieży do Wisły na kulig. Wycieczka cieszyła się jak zwykle sporym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież skorzystały z lodowiska w Ustroniu, spędziły czas na górce ciesząc się zimową aurą, uczestniczyły w kuligu w Wiśle-Czarnem połączonym z pieczeniem kiełbasek, oscypków i chleba oraz spacerowały po deptaku w centrum Wisły.

Zdjęcia: M. Tyszer

Opis: E. Skibińska

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6.
 • 7
 • 8

Stanisław Napierała – uczeń specjalności wokalistyka z klasy p. Małgorzaty Strąg znalazł się w gronie 100 uczniów szkół artystycznych z całej Polski, którzy otrzymali Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość wręczenia odbyła się 30 października 2018r. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie w obecności Dyrektora szkoły – p. Małgorzaty Tyszer i pedagoga – p. Małgorzaty Strąg. Laureaci odebrali nagrody z rąk Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Wandy Zwinogrodzkiej.

Zdjęcia: M. Tyszer

Opis: E. Skibińska

 

 

 • 1
 • 2