26 kwietnia 2019r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbył się Doroczny Koncert uczniów szkoły I i II stopnia. Wystąpiły zespoły, chóry i orkiestry:

Orkiestra smyczkowa PSM I st. pod dyrekcją p. Łukasza Ungera,

Chór dziecięcy PSM I st. pod dyrekcją p. Barbary Gajek-Kraski,

Chór żeński PSM II st. pod dyrekcją p. Barbary Gajek-Kraski,

Zespół instrumentów dętych PSM II st. przygotowany przez p. Zygmunta Kliksa, pod dyrekcją p. Andrzeja Bugiela (zastępstwo),

Orkiestra symfoniczna PSM II st. pod dyrekcją p. Barbary Gajek-Kraski.

Zespołom w wybranych utworach akompaniowała p. Halina Mansarlińska. Z orkiestrą symfoniczną w charakterze solistów wystąpili: Stanisław Napierała i Nikodem Marek. Koncert zakończył się brawurowym wykonaniem utworu Johna Kandera New York, New York  z musicalu Kabaret przez uczniów specjalności wokalistyka z towarzyszeniem Orkiestry symfonicznej PSM II st. pod dyrekcją Barbary Gajek-Kraski. Koncert prowadziła p. Barbara Przegendza. Licznie zgromadzona publiczność długo oklaskiwała młodych wykonawców.

Zdjęcia: M. Tyszer

Opis: E. Skibińska

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 

 

12 kwietnia 2019r. tradycyjnie, jak co roku odbył się Koncert Musica Humana, w którym zaprezentowali się uczniowie najstarszych klas szkoły muzycznej II stopnia wraz z Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Wystąpili uczniowie specjalności instrumentalistyka:  

Tymoteusz Rossa – altówka

Agnieszka Sanocka – wiolonczela

Magdalena Oko – akordeon

Anna Paśdzior – flet,

Emanuel Zemła – trąbka

Olaf Krzciuk – waltornia

oraz specjalności wokalistyka:

Marta Mielczarek

Marta Lasok

Stanisław Napierała 

W koncercie zaprezentowali się również uczniowie innych szkół regionu śląskiego

Justyna Liber – skrzypce reprezentująca PSM I i II st. w Gliwicach,

Anna Swoboda – kontrabas reprezentująca ZPSM w Bielsku Białej,

Kwartet waltorniowy w składzie: Patryk Tokarski, Kamila Maniecka, Agnieszka Ciszewska, Szymon Pelc reprezentujący ZPSM w Bielsku Białej.

Na zakończenie koncertu zabrała głos Wiceprezydent Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, która pogratulowała młodym wykonawcom wspaniałych wykonań, życząc dalszego rozwoju artystycznego.

Zdjęcia: B. Makar

Opis: E. Skibińska

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 

 

7 marca 2019r. odbył się koncert pamięci Stanisława Moniuszki. Rok 2019 ogłoszony został Rokiem Moniuszkowskim dla uczczenia dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu wystąpili uczniowie specjalności wokalistyka, którzy wykonali pieśni z akompaniamentem fortepianu oraz uczniowie specjalności instrumentalistyka, którzy zaprezentowali pieśni w opracowaniach na zespoły fletowe oraz zespół akordeonowy. Kwintet smyczkowy PSM II st. wykonał jedną z części I kwartetu smyczkowego d-moll.

Wystąpili:

uczniowie specjalności wokalistyka: Marta Mielczarek, Ewa Romańczak, Amelia Tyrna, Kamil Piotrowicz, Marta Lasok, Daniel Tkocz, Nicola Zuber,

uczniowie specjalności instrumentalistyka: Emilia Matuła, Oliwia Wlach, Wiktoria Simlat, Marta Dubel, Żaneta Siwonia, Małgorzata Dziadek, Szymon Domicz, Urszula Dziambor, Maciej Szczurowski, Weronika Petela, Krzysztof Płocica, Tymoteusz Petela, Helena Kiełkowska.

Na zakończenie koncertu wystąpił Chór żeński PSM II st. pod dyrekcją p. Barbary Gajek-Kraski prezentując pieśni chóralne kompozytora. Uczniom akompaniował p. Marek Świerczek oraz p. Michał Mazanek. Koncert zapowiadała p. Barbara Przegendza, która przedstawiła publiczności najważniejsze fakty z życia i twórczości kompozytora.

Wystrój auli przygotowała p. Lucyna Łozińska.

Zdjęcia: M. Tyszer

Opis: E. Skibińska

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

 

21 grudnia 2018r. w gościnnych progach I LO w Zabrzu odbył się Koncert Świąteczny w wykonaniu uczniów PSM I i II st. w Zabrzu. Koncertem zainaugurowane zostały obchody 100. lecia Szkoły Muzycznej w Zabrzu. Po wniesieniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu Polski rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, w której Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej  p. Jarosław Wartak w obecności p. Eweliny Wilburg-Marzec – Starszego Wizytatora CEA, wręczył  nauczycielkom  zabrzańskiej szkoły medale za długoletnią służbę. Medale otrzymały: Aneta Krzemien, Halina Mansarlińska, Lilianna Bochen, Barbara Gajek-Kraska, Beata Handrysik, Małgorzata Strąg, Małgorzata Tyszer – dyrektor szkoły.

W części artystycznej zaprezentowały się: Chór dziecięcy PSM I st., Chór żeński PSM II st. Orkiestra smyczkowa i Orkiestra symfoniczna PSM II st. Wszystkie zespoły przygotowała i prowadziła p. Barbara Gajek-Kraska.  Wraz z Orkiestrą smyczkową wystąpił duet wokalny w składzie Nicola Zuber i Stanisław Napierała przygotowany przez p. Małgorzatę Strąg oraz zespół wokalny w składzie: Nicola Zuber, Dominika Kiolbasa, Ewa Romańczak, Gabriela Michalska, Julia Woźniakowska, Stanisław Napierała, Kamil Piotrowicz, Janusz Kaczor, Daniel Tkocz, Nikodem Marek. Zespół wokalny przygotowały: Małgorzata Strąg, Małgorzata Chmaj i Halina Mansarlińska. Koncert prowadziła p. Barbara Przegendza. Wystrój sali przygotowała i wykonała p. Lucyna Łozińska.

Zdjęcia: Bogusław Makar

Opis: Ewa Skibińska

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12