Uroczystość prowadziła p. wicedyrektor szkoły muzycznej mgr Ewelina Wilburg-Marzec. W przerwie koncertu odbyła się aukcja obrazów zabrzańskich artystów, z której dochód ok. 3600 zł zostanie przeznaczony na wyposażenie pracowni dla dzieci z autyzmem. Na koncert przybyło wielu znamienitych gości;

PRZEDSTAWICIELE URZĘDU MIASTA ZABRZE

 • W-ce prezydent Miasta Zabrze - Janusz Pawluch
 • Radna Sejmiku Wojewódzkiego, (dyr. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zabrzu) - Urszula Koszutska
 • W-ce przewodniczący Rady Miasta - Borys Borówka
 • Radna Rady Miasta Zabrze - Łucja Chrzęstek - Bar
 • Pełnomocnik prezydenta ds. Osób niepełnosprawnych - Helena Budzanowska
 • Koordynator COP Zabrze - Czesław Zdechlikiewicz

SPONSORZY

 • Fundacja Nadzieja - przedstawiciel Leszek Bednarski
 • Prezes zarządu Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego - Bernard Hucz
 • Firma Marco - Iwona Sulewska i Daniel Niewiński

PARTNERZY

 • Kierownik szkolenia praktycznego na wydziałach masażu i terapii zajęciowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu - Joanna Siodłak
 • Przedstawiciel Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu- Joanna Frychel - Imiolczyk

ORGANIZATORZY KONCERTU

 • Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu - Małgorzata Tyszer
 • Prezes Stowarzyszenia KONTAKT działającego przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu - Renata Krajewska
 • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu - Teresa Paradowska
 • W-ce dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu - Irena Rutkowska

Podczas koncertu przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiło kilkudziesięciu młodych muzyków.

Nie zabrakło chórów, orkiestry smyczkowej, czy zespołu akordeonowego. Ponadto wystąpił zespół gitarowy oraz orkiestra dęta.