PSM I st. CYKL 6-letni

PSM I st. /6  klasa I a

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

 

 

 

Rytmika 124

 

16.25 – 17.10

 

Rytmika 224

 

Kształcenie sł. 124

 

17.20 – 18.05

         

18.10 – 18.55

         

19.00 – 19.45

         

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa I b

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

   

Kształcenie sł. 122

   

16.25 – 17.10

   

Rytmika 124

 

Rytmika 124

17.20 – 18.05

         

18.10 – 18.55

         

19.00 – 19.45

         

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa II a

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

 

Kształcenie sł. 222

     

16.25 – 17.10

         

17.20 – 18.05

     

Rytmika 124

 

18.10 – 18.55

     

Kształcenie sł. 124

 

19.00 – 19.45

         

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa II b

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

 

Kształcenie sł. 124

     

16.25 – 17.10

 

Rytmika 124

   

Kształcenie sł. 125

17.20 – 18.05

         

18.10 – 18.55

         

19.00 – 19.45

         

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa III a

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

         

16.25 – 17.10

   

Zespół wok/sm

   

17.20 – 18.05

   

Kształcenie sł. 122

 

 

18.10 – 18.55

   

Rytmika 124

 

Kształcenie sł. 125

19.00 – 19.45

         

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa III b

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

       

Kształcenie sł.  122

16.25 – 17.10

   

Zespół wok/sm

   

17.20 – 18.05

   

Rytmika 124

   

18.10 – 18.55

   

Kształcenie sł. 122

   

19.00 – 19.45

         

19.45 – 20.30

         

 PSM I st. /6  klasa IV a

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

         

16.25 – 17.10

         

17.20 – 18.05

   

Orkiestra/Chór

 

Kształcenie sł. 222

18.10 – 18.55

 

Audycje muz. 125

Orkiestra/Chór

   

19.00 – 19.45

 

Kształcenie sł. 222

     

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa IV b

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

         

16.25 – 17.10

Kształcenie sł. 126

       

17.20 – 18.05

Audycje muz. 125

 

Orkiestra/Chór

   

18.10 – 18.55

   

Orkiestra/Chór

   

19.00 – 19.45

   

Kształcenie sł. 122

   

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa V a

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

       

Audycje muz. 223

16.25 – 17.10

       

Kształcenie sł. 222

17.20 – 18.05

   

Orkiestra/Chór

   

18.10 – 18.55

   

Orkiestra/Chór

   

19.00 – 19.45

   

Kształcenie sł. 223

   

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa V b

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

       

Audycje muz. 223

15.35 – 16.20

       

Kształcenie sł.  125

16.25 – 17.10

         

17.20 – 18.05

   

Orkiestra/Chór

   

18.10 – 18.55

   

Orkiestra/Chór

   

19.00 – 19.45

   

Kształcenie sł.  125

   

19.45 – 20.30

         

PSM I st. /6  klasa VI

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

         

16.25 – 17.10

   

Kształcenie sł. 122

   

17.20 – 18.05

   

Orkiestra/Chór

   

18.10 – 18.55

Kształcenie sł. 223

 

Orkiestra/Chór

   

19.00 – 19.45

Audycje muz. 125

       

19.45 – 20.30