PSM II st. WOKALISTYKA

PSM II st. wokalistyka klasa I

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

         

16.25 – 17.10

 

Dykcja i recytacja 223

     

17.20 – 18.05

Chór mieszany aula

 

Historia muzyki 126

 

Kształcenie sł. 123

18.10 – 18.55

Chór żeński

Historia muzyki 126

Zasady muzyki 125

   

19.00 – 19.45

Chór żeński

Zasady muzyki 125

Kształcenie sł. 123

   

19.45 – 20.30

         

PSM II st. wokalistyka klasa II

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa  

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

Formy muz 222

 

Dykcja i recytacja 223

   

16.25 – 17.10

Harmonia 222

Kształcenie sł. 125

     

17.20 – 18.05

Chór mieszany aula

Historia muzyki 122

Harmonia 222

   

18.10 – 18.55

Chór żeński

 

Formy muz  222

Kształcenie sł. 125

 

19.00 – 19.45

Chór żeński

Zespół wokalny

s. kamer. II p.

 

Historia muzyki 122

 

19.45 – 20.30

 

Zespół wokalny

s. kamer. II p.

     

PSM II st. wokalistyka klasa III

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

         

16.25 – 17.10

Dykcja i recytacja 223

 

Czytanie nut głosem 125

   

17.20 – 18.05

Formy muz 222

     

Kształcenie sł. 223

18.10 – 18.55

Formy muz 222

Kształcenie sł. 222

Historia muzyki 126

 

Historia opery 122

19.00 – 19.45

Harmonia 222

Zespół wokalny

s. kamer. II p.

Harmonia 222

 

Historia muzyki 126

19.45 – 20.30

 

Zespół wokalny

 s. kamer. II p.

     

PSM II st. wokalistyka klasa IV

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45 – 15.30

         

15.35 – 16.20

         

16.25 – 17.10

         

17.20 – 18.05

 

Kształcenie sł. 123

 

Kształcenie sł. 123

 

18.10 – 18.55

 

Historia muzyki 122

 

Historia muzyki 122

 

19.00 – 19.45

 

Zespół wokalny

s. kamer. II p.

 

Harmonia 126

 

19.45 – 20.30

 

Zespół wokalny

 s. kamer. II p.

 

Harmonia 126