Zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły muzycznej I stopnia w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu 
Badanie przydatności: 
20, 22, 23 maja 2019r. 
10 czerwca 2019 r. 

Zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły muzycznej II stopnia w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu
Egzaminy wstępne: 

20, 21, 22, 23 maja 2019 r. 

11 czerwca 2019 r.