15 marca 2021r.

               Informuję Państwa o kolejnych zmianach w Kalendarzu Roku Szkolnego. W związku z faktem przeprowadzenia Śląskiego Konkursu Pianistycznego w trybie zdalnym, dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora szkoły przechodzą na dzień 30 marca 2021r. i 5 maja 2021r. W komunikacie z 21 grudnia 2020r. informowałam o dniach 31 marca 2021r. i 4 maja 2021r. (pozostają).

Pełny Kalendarz Roku Szkolnego po aktualizacji (COVID-19) można zobaczyć w zakładce Szkoła --> Kalendarium.

                                                                                                                                              Ewa Skibińska