21. XII. 2020

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie.

1. W związku z tym, że ustalone wcześniej dni wolne od zajęć dydaktycznych tj. 4 i 5 stycznia 2021r. wchodzą obecnie w okres ferii zimowych, wyznaczone zostały nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Jest to 31 marca 2021r. i 4 maja 2021r.

2. W związku z trwającym zwolnieniem lekarskim p. Beaty Dyllus-Rorot, oceny śródroczne z wszystkich przedmiotów, których naucza p. B. Dyllus-Rorot, wystawione zostaną w poniedziałek 18 stycznia 2021r. po feriach zimowych.

                                                                                                                            Ewa Skibińska.