Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, w związku z opublikowaniem komunikatu na stronie premier.gov.pl dotyczącym zmiany terminu ferii zimowych dla uczniów informuję, że zmianie uległ Kalendarz Roku Szkolnego.  

Pierwsze półrocze trwać będzie do 19 stycznia 2021r.  Oceny śródroczne nauczyciele wpisują do e-dziennika do wtorku 22 grudnia 2020r. Konferencja śródroczna odbędzie się we wtorek 19 stycznia 2021r.

                                                                                                                                                                                                                                     Ewa Skibińska