18 października 2020r.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, proszę zapoznać się z nowym regulaminem organizacji zajęć, który obowiązywać będzie od jutra tj. 19 października 2020r. Zmiany w stosunku do regulaminu obowiązujacego od września 2020r.naniesione zostały pogrubioną czcionką.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ

w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu

w roku szkolnym 2020/2021

obowiązujący od 19 października 2020 roku

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 16 października zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 16 października 2020 r. poz. 1830)

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku zaistnienia podejrzenia choroby Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmierzenia temperatury termometrem bezdotykowym osobie z objawami chorobowymi.

2. Osoba (uczeń, rodzic/opiekun) wchodząca do budynku szkoły zakłada maseczkę zakrywając usta i nos oraz dezynfekuje ręce.

3. Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko może wchodzić jedynie do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b. dystans od innego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.

4. Przestrzenią wspólną jest hol na parterze szkoły, w którym może przebywać maksymalnie 10 osób. Osoby przebywające w strefie wspólnej mogą korzystać z toalet na parterze. Pozostałe części szkoły (korytarze, klasy, toalety na 1 i 2 piętrze) to strefa ucznia.

5. Do strefy ucznia może wejść wyłącznie uczeń.

6. W przestrzeni wspólnej i strefie ucznia wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa (dystans, maseczki zakrywające nos i usta, niepodawanie rąk, częste mycie rąk, dezynfekowanie, unikanie zgromadzeń). Zdjęcie maseczki może nastąpić dopiero w klasie za zgodą nauczyciela.

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel uczeń szkoły zostanie odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu a rodzice niezwłocznie poinformowani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

8. W celu ułatwienia kontaktu z rodzicami należy bezwzględnie wyposażyć dziecko w informację dotyczącą numeru telefonu dostępnego rodzica/opiekuna (kartka w piórniku, wpis w zeszycie).

9. Na terenie szkoły uczniowie mogą przebywać tylko w czasie lekcji i podczas przerwy pomiędzy lekcjami.

10. Wszystkich (uczeń, nauczyciel, rodzic/opiekun) obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk (tablica instruktażowa w toaletach), zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania twarzy, szczególnie w okolicy oczu, nosa i ust.

11. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

12. Uczeń zabiera do szkoły wilgotny ręcznik w worku (przetarcie rąk przed dotykaniem klawiatury fortepianu, instrumentu), natomiast nie zabiera niepotrzebnych rzeczy (maskotki, zabawki itp.).

13. Nauczyciele przed każdymi zajęciami przecierają wilgotną szmatką klawiaturę instrumentów znajdujących się w klasach (fortepiany, organy, pianina, akordeony).

14. Nauczyciel wietrzy salę przed każdymi zajęciami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15. Uczniowie korzystają z szatni zachowując zasadę dystansu – wchodzą do szatni pojedynczo.

16. W świetlicy, która jest wyłącznie strefą ucznia może przebywać maksymalnie 10 osób.

17. Biblioteka funkcjonuje zgodnie ze swoim regulaminem. W bibliotece może przebywać jedna osoba. Zamawianie materiałów bibliotecznych wyłącznie drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

18. W pokoju nauczycielskim może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób: obowiązują wszystkie zasady zachowania bezpieczeństwa (dystans, maseczka, unikanie zgromadzeń).

19. Na klatkach schodowych ruch odbywać się będzie jednokierunkowo – do góry wchodzimy schodami przy windzie, w dół schodami bez windy.

20. Z windy korzystają jedynie osoby starsze i niepełnosprawne.

21. Sprawy szkolne należy załatwiać drogą telefoniczną lub mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W wypadku konieczności stawienia się w sekretariacie osobiście należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa (1 petent, dystans, maseczka). Kontakt
z Dyrektorem szkoły telefoniczny, po umówieniu terminu rozmowy przez sekretariat.

22. W celu prawidłowego monitorowania ewentualnego zagrożenia epidemicznego w szkole prosimy wszystkich rodziców/opiekunów oraz pełnoletnich uczniów o niezwłoczne zgłaszanie potwierdzonych przypadków zachorowań, informacji na temat kwarantanny ucznia lub jego najbliższej rodziny.

23. Zajęcia dydaktyczne:

23.1 Zajęcia indywidualne (instrument główny, śpiew, rytmika dla specjalności rytmika SM II st., instrument dodatkowy, improwizacja fortepianowa, improwizacja organowa oraz akompaniamenty) odbywają się w szkole z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

23.2 Wszystkie zajęcia międzyklasowe (chóry, orkiestry, zespoły kameralne) odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi ustalonych przez nauczyciela. Na wniosek ucznia dopuszcza się indywidualne konsultacje w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

23.3 Wszystkie zajęcia ogólnomuzyczne dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej na stronie szkoły oraz innych narzędzi ustalonych przez nauczyciela. Na wniosek ucznia dopuszcza się indywidualne konsultacje w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

23.4 Zajęcia ogólnomuzyczne dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia odbywają się hybrydowo.

W celu zmniejszenia liczby uczniów w klasie/ w szkole w danym dniu uczniowie zostaną podzieleni na podgrupy (np. kl. I a.1 i kl. I a.2). Zajęcia odbywać się będą naprzemiennie: jednego dnia podgrupa 1 ma zajęcia w klasie, a podgrupa 2 zajęcia zdalne, na kolejnej lekcji podgrupa 2 ma zajęcia w klasie, a podgrupa 1 zajęcia zdalne.

Na zajęciach realizowanych w klasie obowiązuje zasada zajmowania co drugiego miejsca w ławkach w celu zachowania bezpiecznego dystansu.

24. Uczeń może, za zgodą nauczyciela, zdjąć maseczkę dopiero po zajęciu miejsca w ławce i ma obowiązek ponownego założenia maseczki przed opuszczeniem swojego miejsca w ławce w celu opuszczenia klasy.

25. Za przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w klasie odpowiada nauczyciel. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły.

26. Rodzic obserwuje organizację pracy szkoły poprzez stronę www.psmzabrze.edu.pl , a postępy edukacyjne swojego dziecka poprzez e-dziennik. Link do e-dziennika Fryderyk znajduje się na stronie szkoły.

 

                                                                                                                                                                      Małgorzata Tyszer

                                                                                                                                                                      Dyrektor Szkoły