SZANOWNI RODZICE!!!

OPŁATA ZA KOMITET RODZICIELSKI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNOSI:

35 zł miesięcznie (tj. 350 zł rocznie)

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto Komitetu Rodzicielskiego lub
w sali 201 na ul. Niedziałkowskiego 1, II piętro.

Numer konta bankowego Komitetu:
08 1240 4849 1111 0000 5343 7787