11 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 41 Specjalnej w Zabrzu w ramach Świątecznej Bombki wystąpiły z koncertem dzieci PSM I stopnia. Były to: Marta Szydłowska, Wiktoria Boncel i Maciej Materny– skrzypce, Karolina Petela – flet, Stanisław Mirek – trąbka. Uczniowie zaprezentowali się w repertuarze solistycznym oraz wspólnie z dziećmi szkoły podstawowej specjalnej zagrali kolędę Gore gwiazda. Uczniom akompaniowała p. Grażyna Sokalska, a nad całością czuwały panie Danuta Cichy i Danuta Tywoniak.

Zdjęcia: M. Tyszer
Opis: E. Skibińska

 

 • IMG_3553
 • IMG_3556

8 grudnia 2018r na dziedzińcu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zabrzu podczas X Jubileuszowego Jarmarku Adwentowego wystąpiły dwa zespoły instrumentów dętych PSM I i II stopnia: 

 • Trio waltorniowe w składzie: Jakub Karweta, Kamila Galus, Olaf Krzciuk.

 • Trio instrumentów dętych blaszanych w składzie: Paweł Szal i Antoni Maj – trąbka, Mateusz Maj – puzon

W charakterze solistki wystąpiła Małgorzata Dziadek – akordeon.

Zdjęcia: M. Różak

Opis: E. Skibińska 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

8 grudnia 2018r.w restauracji Floriańskiej w Zabrzu przy ul. Św. Floriana 9 na spotkaniu  opłatkowym zorganizowanym dla  stowarzyszenia chorych po tracheotomii wystąpił zespół wokalny w składzie: Amelia Tyrna, Magdalena Wowrzyk, Dominika Kiolbasa, Gabriela Michalska, Dominika Burek, Janusz Kaczor, Kamil Piotrowicz. Zespół przygotowała p. Małgorzata Strąg, uczniom akompaniowała p. Halina Mansarlińska. W charakterze solistki wystąpiła Magdalena Oko – akordeon.

Zdjęcia: M. Różak

Opis: E. Skibińska 

 

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

27 listopada 2018r. uczennice PSM II st. wystąpiły  w Domu Pomocy Społecznej Słoneczny Dom w Zabrzu prowadzony dla osób przewlekle chorych psychicznie, wpisując się tym samym w obchody jubileuszowe 5-lecia powstania placówki. Po mszy świętej odprawionej przez Ojca Dyrektora Andrzeja Chorążykiewicza odbyła się część oficjalna i artystyczna uroczystości. Na zdjęciu Dyrektor PSM I i II st. w Zabrzu p. Małgorzata Tyszer wręcza list z życzeniami  od społeczności PSM  Dyrektor DPS Słoneczny Dom p. Małgorzacie Kopernik.

W części artystycznej wystąpiły Żaneta Siwonia i Magdalena Oko – akordeon oraz duet gitarowy w składzie Alicja Gorczyńska i Zuzanna Zych. Koncert zapowiadała p. Marzenna Więcaszek. Opiekę sprawowała p. L. Bochen.

Zdjęcia M. Tyszer, P. Frey

Opis E. Skibińska

 

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7
 • 9